«Ռոքեստր» ակումբ

Ղեկավար՝ Վահագն Պապայան

Նախագծի անվանում՝ Made in Armenia

Նախագծի նկարագրություն։ Նախագծի նպատակն է հայկական որակյալ երաժիշտների և երաժշտախմբերի բացահայտումը, լուսաբանումը և նրանց ստեղծագործությունների արխիվների ստեղծումը:

Ակնկալվող արդյունքներ։ Հանրությանը ներկայացնել և հասանելի դարձնել հայկական որակյալ երաժշտությունն ու դրա գաղտնիքները:

Նախագծի վերջում ակնկալվում է ունենալ համերգ՝ մերերաժշտախմբի և ուսումնասիրվող խմբերի ու անհատների մասնակցությամբ, ինչպես նաև Հայկական ռոք ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբ ստեղծել առցանց հարթակ՝ հայկական ռոքի արխիվների և թարմացումների համար:

Կիսվել

[[tags:1:1]]

Tweets by AybSchool
>