«Այբ» միջին դպրոց

Հիմնական նպատակները`

-աշակերտին հաղորդակից դարձնելով ազգային և համամարդկային արժեքներին՝ խթանել քաղաքացիական ինքնագիտակցության կայացումը.

-ապահովել աշակերտի մտավոր, հոգևոր և ֆիզիկական կարողությունների զարգացման շարունակականությունը.

-ներդաշնակեցնելով ճանաչողության և գործունեության գործընթացները՝ զանազանեցնել մտագործունեության կազմակերպման ոլորտներն ու ձևաչափերը, համալրել օգտագործվող գործիքակազմը.

-ուսումնական գործընթացում ամրագրել գիտելիքի և հմտությունների փոխկապակցվածությունը և դրանք գործնականորեն կիրառելու կարողությունների կարևորությունը:

«Այբ» միջին դպրոցի ուսումնական օրացույցին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Ընդունելություն

«Այբ» դպրոցի 5-ից 9-րդ դասարաններում հիմնական ընդունելություն չի կատարվում։

5-9-րդ դասարաններում հնարավոր թափուր տեղերի առաջացման դեպքում, տնօրինության որոշմամբ, կազմակերպվում է մրցութային ընդունելություն։ Այն սովորաբար անցկացվում է ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր քառորդի վերջում։

Եթե հետաքրքրված եք ընդունելության այս տարբերակով, խնդրում ենք անցնել հղումով և լրացնել անհրաժեշտ տեղեկությունները: Թափուր տեղերի համալրման նպատակով իրականացվող մոտակա ընդունելության մասին դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ էլփոստի միջոցով՝ միաժամանակ ներկայացնելով նաև ընդունելության մանրամասները:

5-9-րդ դասարանների թափուր տեղերի համալրման համար նախատեսված են հետևյալ քննությունները, որոնք կատարվում են դպրոցի միևնույն դասարանների կիսամյակային կամ տարեկան ստուգումներին համապատասխան

 1. Հայոց լեզու
 2. Մաթեմատիկա (հանրահաշիվ և երկրաչափություն)
 3. Անգլերեն
 4. Բնագիտական երեք առարկաներից (քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն) երկուսը՝ դիմորդի ընտրությամբ՝ միայն 8-9-րդ դասարաններում
 5. Հայոց պատմություն՝ միայն 9-րդ դասարանում։

Ընդունելության քննություներից բացի` բոլոր դիմորդները և ծնողներն անցնում են հարցազրույցի փուլով:

Դպրոց ընդունված երեխաների ցանկը հաստատվում է ԸՀ-ի որոշմամբ` ընդունելության քննությունների և դիմորդների ու ծնողների հետ զրույցի արդյունքների հիման վրա: Ընդունող հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է, չի մեկնաբանվում և չի բողոքարկվում:

Ծնողների և դիմորդների համար դպրոցում կազմակերպվում է բաց դռների օր, որի ընթացքում դպրոցի թիմը ներկայացնում է դպրոցը և պատասխանում բոլոր հարցերին: Նույն օրը բոլոր հյուրերի համար կազմակերպվում է ծանոթական շրջայց դպրոցում: Բաց դռներին մասնակցությունը բոլոր դիմորդների ծնողների համար պարտադիր է։ Եթե դիմումը ներկայացնելիս պարզվում է, որ ծնողները ներկա չեն եղել բաց դռների միջոցառման, ապա մինչև ընդունելության քննությունները կազմակերպվում է լրացուցիչ բաց դռների օր։ Դիմումը ներկայացրած, սակայն բաց դռների միջոցառմանը չմասնակցած ծնողների երեխաները ընդունելությանը մասնակցելու հնարավորությունից զրկվում են։

Դիմորդները և ծնողները էլփոստով տեղեկացվոււմ են կոնկրետ ընդունելության ժամանակացույցի մասին, ինչպես նաև ստանում են տեղեկատվություն յուրաքանչյուր առարկայի քննական թեմաների վերաբերյալ։

Ուսման վարձը

2020-2021 ուստարում «Այբ» միջին դպրոց ընդունված մեկ աշակերտի ուսման արժեքը մեկ ուստարվա համար 2,800,000 (երկու միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ է, որը չի ներառում տրանսպորտային փոխադրման արժեքը։ Դպրոցից տուն և տանից դպրոց տրանսպորտային փոխադրման արժեքը ներառյալ՝ 2020-2021 ուստարում «Այբ» միջին դպրոցի ուսման արժեքը կազմում է 2,950,000 (երկու միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ։ Նույն ընտանիքից «Այբ» դպրոցում սովորող երկրորդ և երրորդ երեխաների, ինչպես նաև «Այբ» համակարգի աշխատակիցների երեխաների համար գործում են հատուկ սակագներ։ Վերջիններիս ծանոթանալու համար խնդրում ենք լրացուցիչ դիմել դպրոցի ֆինանսական բաժին։

Ուսման արժեքը ներառում է՝

 • հիմնական դասապրոցեսը,
 • խորացված պարապմունքները,
 • ընտրովի դասընթացները,
 • լրացուցիչ պարապմունքները,
 • օլիմպիական խմբակները,
 • երկանգամյա սնունդը (նախաճաշ, ճաշ),
 • դասերին օժանդակող այցելությունները, արտագնա դասընթացները:

Այցելեք մեզ

Հատուկ ծնողների և աշակերտների համար «Այբ» դպրոցը կազմակերպում է բաց դռների օրեր, որոնցում «Այբ»-ի թիմը ներկայացնում է դպրոցի ծրագիրը և պատասխանում ներկաների հարցերին: Միջոցառումները կազմակերպվում են մինչև 45 հյուրի համար: Բոլոր դիմորդների ծնողների համար բաց դռներին մասնակցությունը պարտադիր է։ Նախատեսված է կարճ շրջայց դպրոցով (երեխաների հյուրընկալ թիմի ուղեկցությամբ), այնուհետև ամփոփ ներկայացում դպրոցի դահլիճում:

Բաց դռների օրերի միջոցառումները հիմնականում անցկացվում են ընդունելության քննություններին նախորդող շրջանում, սակայն կարող են կազմակերպվել նաև այլ ժամանակահատվածներում:

«Այբ» միջին դպրոց
Թբիլիսյան խճուղի 11/11
Երևան 0052, Հայաստան
Էլ.փոստ: [email protected]
Հեռախոս: +(374 94) 546498,
Կայքեր: www.aybschool.am,

www.ayb.am,

www.foundation.ayb.am

Tweets by AybSchool
>